Výkladový slovník - SEO, SEM, CSS, HTML, PHP|Help - Madurkay Pavel

Stručný výkladový slovník

HTML

Jde o zkratku z anglického názvu "HyperText Mark up Language".

Jde o soubor příkazů, které jsou zapisovány v určitém sledu tak, aby byla vytvořena internetová stránka. Těmto příkazům se říká "TAGy". Tagy určují co a v jakém formátu bude na stránce zobrazeno (FORM = formulář, TABLE = tabulka, TD = buňka tabulky, P = odstavec, atd.). Tagy je možné např. stylovat (FONT COLOR = barva textu, B = tučné písmo, atd.). Oproti tomuto způsobu stylování je v současnosti vhodnější využívat spíše tzv. kaskádové styly, které mají určité výhody.

CSS

Jde o zkratku z anglického názvu "Cascade Style Sheets". Český název pro CSS je "Kaskádové styly".

Název kaskádových stylů vznikl z vlastnosti určující, že ačkoliv se jednotlivé příkazy mohou opakovat, tak ale vždy (až na přesně definované výjimky) při jejich překrývání bude platit ten později zadaný.

Jde o soubor přesně definovaných příkazů (např. šířka, výška, pozice, barva pozadí, druh písma, atd.), díky kterým se tzv. nastyluje veškerý obsah a vzhled webových stránek.

Kaskádové styly se používají v kombinaci s HTML jazykem, kdy je pomocí příkazů vytvořena šablona prvků, které budou na stránce, a pomocí kaskádových stylů se tyto prvky ostylují a je vytvořen layout stránky (rozvržení a vzhled objektů na stránce).

Podstatnou výhodou kaskádových stylů je skutečnost, že se dají tvořit odděleně od html kódu a až za stanovených podmínek k tomuto souboru přiložit. Tím je zde daná možnost rozlišit styly pro zobrazení ve vyhledávači a pro tisk na tiskárnách, kdy je většinou vhodné použít zcela jiné rozvržení a grafiku. Další možností je také přiložení více souborů se styly a použití různých grafických stylů podle preference jednotlivých uživatelů.

PHP

Jde o zkratku z anglického názvu "Hypertext Preprocesor".

Jde o programovací jazyk, který narozdíl od html kódu vytváří tzv. dynamické stránky, které mohou být závislé na mnoha skutečnostech. PHP skripty jsou uloženy na vzdáleném serveru. Uživatel odešle žádost na zobrazení, vzdálený server vytvoří odpověď a v prohlížeči uživatele se zobrazí již konkrétní výsledek. Ke všem činnostem tedy dochází na vzdáleném serveru, uživatel ve svém prohlížeči má zobrazen již jen čistý výsledný HTML kód.

Programovací jazyk PHP umožňuje vytvářet různé konference, diskusní fóra, skupiny přihlášených členů, vkládání automatických datumů, zabezpečení přístupu hesly, spolupráce s databázemi apod.

SEO

Jde o zkratku z anglického názvu "Search engine optimalization" a česky se tento pojem překládá jako "Optimalizace pro vyhledávače". Jedná se o soubor metod, kterými se internetové stránky upravují tak, aby byly při vyhledávání zobrazovány na co nejlepších pozicích.

Pomocí SEO jsou internetové stránky (obsah, struktura) tvořeny tak, aby jim tzv. vyhledávací roboti ve vyhledávačích (např. Seznam, Google) přiřadili co nejvyšší pozici ve vyhledaných výsledcích a tím jim také zajistili co nejvíce příchozích návštěvníků. Nejlepší pozice jsou na první stránce ve výsledcích vyhledávání. Uživatelé internetu většinou nehledají mezi odkazy, které jsou ve výsledcích vyhledání dále než za první druhou stránkou.

Optimalizace spočívá již v základech samotné tvorby prezentace. Struktura webu se tvoří tak, aby odkazy na ní ve vyhledávačích byly smysluplné (u výsledků vyhledávání je i část textu z internetové prezentace obsahující klíčové slovo), zobrazovaly se v co nejlepších pozicích a obsahovaly klíčová slova, která jsou vhodná pro daný webový projekt.

Klíčová slova jsou hesla, která uživatelé vyhledávají. Jedná se především obecná slova jako např. "dovolená", "kočárky", "Londýn" a jejich kombinace s jinými, již konkrétnějšími hesly ("Paříž informace", "dovolená Sardýnie", "dovolená Chovatsko").

SEO Copywriting

Se SEO je spojen pojem SEO copywriting, který spočívá v psaní textu pro web takovým způsobem, aby obsahoval co nejvíce vhodných klíčových slov tak, aby web byl co nejlépe hodnocen ve vyhledávačích a odkazy byly v co nejlepších pozicích a byly smysluplné. Tato činnost spadá pod SEO.

SEM

Jde opět o zkratku z anglického názvu: "Search Engine Marketing" a český název je "Marketing ve vyhledávačích".

Ačkoliv je v názvu slovo "marketing", ve skutečnosti se jedná především pouze o část marketingu - marketingovou komunikaci, nebo-li reklamu. Při search engine marketingu jde především o nákup placených odkazů ve vyhledávačích. SEM se zaměřuje na cílové uživatele, kteří hledají daný produkt a nabízí mu konkrétní odkazy na danou webovou prezentaci. Stejně jako v jiných odvětvích marketingu, i zde jsou důležití cíloví zákazníci a charakter služby, kterou nabízíme. Těmto charakteristikám musí také odpovídat klíčová slova, na které posléze připravujeme marketingové, v tomto případě internetové kampaně.

Datum: 20. 10. 2021 Datum aktualizace: 20. 5. 2014